Informacija apie sužadėtinių kursus

1. Pagrindinė informacija

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo

bent prieš penkis mėnesius 

 • kreiptis į vieno iš besituokiančiųjų parapiją.
 • Santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje. Norintys tuoktis ne savo parapijoje turi gauti vietos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų.

Santuokos sakramentą galima priimti:

 • sulaukus 18 metų;
 • nesant kitų kliūčių Bažnytinei santuokai;
 • pristačius Krikšto liudijimą, laisvo stovio pažymą ir priėmus Sutvirtinimo sakramentą;
 • išklausius kursus šeimos centre.

Reikalingi dokumentai:

 • Krikšto sakramento liudijimas (arba pažyma iš parapijos klebono);
 • Sutvirtinimo sakramento liudijimas (arba pažyma iš parapijos klebono);
 • Laisvo stovio pažyma iš parapijos klebono;
 • leidimas tuoktis už parapijos ribų iš abiejų sužadėtinių parapijos klebonų (jei tuokiamasi nė vieno iš sužadėtinių parapijoje);
 • pažyma apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus (iš rengusio šeimos centro).

Prašymo išduoti pažymą parapijos klebonui pavyzdinė forma.